สิทธิพิเศษ! สำหรับข้าราชการตำรวจ ทหาร
ข้าราชการและบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รับทุนการศึกษาเหมาจ่ายอัตราพิเศษ ภาคการศึกษาละ 19,000 บาท (ตลอดหลักสูตร)

รายละเอียด

พิธีประทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560 รุ่นที่ 19 มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

รายละเอียด

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ จัดอบรมหลักสูตรการพัฒนาครู ปีงบประมาณ 2562 (คูปองครู) 14 หลักสูตรคุณภาพ ผ่านการรับรองจากคุรุพัฒนา

รายละเอียด

เดิน-วิ่ง ม.หาดใหญ่ เพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนใต้ และรณรงค์การไม่สูบบุหรี่ Hatyai University Run for Peace Southern Thailand

รายละเอียด


Aug-Sep
13-13

โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2561 ระดับหลักสูตร

Aug
17

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2562

Aug
18-24

นักศึกษาก่อนรหัส 58 ถอนรายวิชา คืนเงิน 60% ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2562 ผ่านระบบ iStudent