มหาวิทยาลัยหาดใหญ่มอบทุนการศึกษา ระดับปริญญาโท ปริญญาเอก ปีการศึกษา 2562 สมัครเรียนตั้งแต่วันนี้ - 31 สิงหาคม 2562

รายละเอียด

เด็ก 62 อยากเรียน เสาร์ - อาทิตย์ ม.หาดใหญ่เราก็มีนะ
ทุนหลักสูตร
ปริญญาตรีภาคสมทบ รับทุนการศึกษาเหมาจ่ายอัตราพิเศษ ภาคการศึกษาละ 19,500 บาท (ตลอดหลักสูตร) เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 31 สิงหาคม 2562

รายละเอียด


Nov-Dec
26-15

นักศึกษาประเมินอาจารย์ผู้สอน อาจารย์ที่ปรึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2561 ผ่านระบบ i-Student (ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา รอบที่ 1)

Nov
28

โครงการสัมนานักศึกษาสหกิจศึกษารุ่นที่ 29

Dec
3

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา รุ่นที่ 30