หลักสูตร ผู้นำองค์กรยุคดิจิทัล Digital & Innovative Leadership 
“สิ่งมีชีวิตที่อยู่รอดหรืออยู่ยงคงกระพันนั้น ไม่ใช่สิ่งมีชีวิตที่แข็งแรงที่สุด แต่เป็นสิ่งที่มีชีวิตที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมมากที่สุด”

รายละเอียด

ม.หาดใหญ่เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ 
ปีการศึกษา 2/2561 
1 กันยายน - 30 พฤศจิกายน 2561 *สมัครและรายงานตัวในวันเดียวกัน รับทุนการศึกษา 5,000 บาท

รายละเอียด


Otc
21

โครงการไหว้ครูระดับบัณฑิตศึกษา

Otc-Nov
29-2

ประชุมคณะกรรมการกำกับมาตรฐานวิชาการ พิจารณาข้อสอบปลายภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2561

Nov
7

กำหนดส่งข้อสอบปลายภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2561 ต่อสำนักวิชาการ