วันนวัตกรรมและคุณภาพ ม.หาดใหญ่ ครั้งที่ 5 (Hatyai Inno-Q Day 2017)

ณ ห้องประชุม Blue Ocean อาคารคณะบริหารธุรกิจ วันที่ 25 พฤษภาคม 2560

รายละเอียด

การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติ และนานาชาติ ครั้งที่ 8

- ขยายเวลาเปิดรับบทความวิจัย ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560

รายละเอียด

ม.หาดใหญ่ มอบทุนการศึกษา สำหรับหลักสูตรปริญญาตรีภาคสมทบ

ประเภททุนการศึกษาเหมาจ่ายอัตราพิเศษ ภาคการศึกษาละ 19,500 บาท
(*ไม่รวมภาคฤดูร้อน เหมาจ่ายอัตราพิเศษ ตลอดหลักสูตร)

รายละเอียด

พบกับระบบ share print
ในวันที่ 1 ธันวาคม 2559 เป็นต้นไป

โดยบัตรน.ศ. Smart Purse
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
http://cc.hu.ac.th
โทร 074-200300 ต่อ 319 , 106


รายละเอียด


Feb
04

โครงการร่วมใจ แบ่งปัน สานฝัน เพื่อน้อง

Feb
04

โครงการชำระหนี้คืนกองทุนฯ เพื่อสานฝันแด่รุ่นน้อง ครั้งที่ 9

Feb
17

โครงการนิเทศการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา รุ่นที่ 26 (ภายในจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 2)