รายวิชาแยกตามกลุ่มผู้เรียน ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561


 สาขาวิชาการบัญชี
     
    ACC161-1
ACCS160 ACCS161
 
   
 สาขาวิชาการจัดการ   MG159 MG160
   
MGC161     MGCS161    
MGS161        
สาขาวิชาการตลาด
   
MKCS161      
   
 สาขาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ CM158 CM159 CM160   CMC160 CMCS160
CMS159 CMS160            
BIS161   BISC161   BISCS161   BISS161  
 สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ HR159 HR160          
 สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม              
 สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ SI160 SI161      
   
SIC161   SIC161-ANW      
 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีกและแฟรนไซส์ RM159 RM160    
 วิทยาลัยนานาชาติดิษยะศริน AL159 AL160 AL161          
BC-1            
ENG158-1 ENG158-2 ENG158-3 ENG159-1 ENG159-2 ENG160 ENG161  
IBM158-1 IBM158-2 IBM159 IBM160 IBM161      
 คณะนิติศาสตร์ LA159 LA160 LA161     LAS159 LAS160 LAS161
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี IT159 IT160 IT161          
CH159 CH160            
 คณะรัฐศาสตร์ PA159 PA160 PA161          
LG158 LG159 LG160 LG161      
PG159 PG160 PG161   PGS158 PGS159 PGS1610 PGS161
 คณะนิเทศศาสตร์ CA159 CA160 CA161        
 คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ AP159 AP160       TBC160 TBC161 TBC161-2
PM159 PM160 PM161          
TH159 TH259 TH359 TH459        
TH160 TH260 TH360          
TH161 TH261 TH361 TH461        
EE160 EE260   EE161      
SS160            
 
 บัณฑิตวิทยาลัย M.B.A.161              
M.Ed.CI.161              
M.Ed.EA.160 M.Ed.EA.161