รายวิชาแยกตามกลุ่มผู้เรียน ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562


 สาขาวิชาการบัญชี   ACC162  
ACCS160 ACCS161 ACCS162
  ACS162
 สาขาวิชาการจัดการ MG159 MG159-1 MG160 MG162  
MGC161-1 MGC161-2 MGC162   MGCS161-2 MGCS162
MGS161-1 MGS161-2 MGS162    
สาขาวิชาการตลาด MK162 MK262    
MKC262
 
   
MKCS161 MKCS261 MKCS162 MKCS262      
MKS162 MKS262    
 สาขาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ CM159 CM160     CMC160 CMCS160
CMS159 CMS160   BIS161 BIS162   BISC161 BISC162
BISCS161 BISCS162   BISS161 BISS162      
 สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ HR159 HR160          
 สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม              
 สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ SI158 SI159 SI160 SI161 SI162
   
SIC159 SIC160 SIC161 SIC162        
SI-ANW161 SI-ANW162   SIC-ANW162      
 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีกและแฟรนไซส์ RM159 RM160    
 วิทยาลัยนานาชาติดิษยะศริน AL159 AL160 AL161 AL162        
BC158-1 BC159 BC160        
ENG157-1 ENG158 ENG159 ENG160 ENG161 ENG162    
IBM159 IBM160-1 IBM160-2 IBM161 IBM162      
 คณะนิติศาสตร์ LA159 LA160 LA161 LA162        
LAS159 LAS160 LAS161 LAS162        
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี IT159 IT160 IT161 IT162   ITC162    
CH159 CH160 CH161 CH162        
 คณะรัฐศาสตร์ PA159 PA160 PA161 PA162        
LG159 LG160 LG161 LG162   LGS162 LGS262  
PG159 PG160 PG161 PG162        
PGS159 PGS160 PGS161 PGS162        
 คณะนิเทศศาสตร์ CA157 CA158 CA159 CA160 CA161 CA162  
 คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ AP159 AP160       TBC160 TBC161 TBC162
PM159 PM160 PM161 PM162        
TH57-1 TH158 TH258 TH358 TH458 TH558    
TH159 TH259 TH359     TH160 TH260 TH360
TH161 TH261 TH361 TH461        
TH162 TH262 TH362 TH462 TH562      
EE160 EE260 EE161 EE162 EE262 EE362
SD-1 SD159   SS160 SS161 SS162  
 
 บัณฑิตวิทยาลัย GDCI.161 GDCI.261 GDCI.361 GDCI.461 GDCI.561 GDCI.661    
GDCI.162 GDCI.262 GDCI.362 GDCI.462 GDCI.562 GDCI.662    
M.B.A.161 M.B.A.162          
M.Ed.EA.162     M.Ed.CI.161-1 M.Ed.CI.161-2 M.Ed.CI.162    
Ph.D.160 Ph.D.162 Ph.D.262   Ed.D.158 Ed.D.161-1 Ed.D.161-2 Ed.D.162