ขอเชิญชวนบุคลากร ส่งบทความวิจัย / บทความวิชาการ

รายละเอียด

"ชำระค่าเทอมผ่านธนาคารกรุงศรี มีแต่ได้กับได้"

รายละเอียด

HU MOOC คอร์สเรียนออนไลน์ จากมหาวิทยาลัยหาดใหญ่
ลงทะเบียนเรียน 

ทุนน้องใหม่ DEK 64

สมัครเรียนออนไลน์


ประกาศ เรื่องการคัดกรองเพื่อเข้ามหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายละเอียด

ประกาศ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ จัดรูปแบบการเรียนการสอนแบบปกติเริ่มวันจันทร์ ที่ 18 มกราคม

ม.หาดใหญ่ ขอความร่วมมือจากบุคลากรและนักศึกษา

ม.หาดใหญ่ มอบทุน "HU Social Media"

รายละเอียด

ประชาสัมพันธ์!! ทุนท่านอาจารย์ประณีต ดิษยะศริน สำหรับเครือหาดใหญ่อำนวยวิทย์ที่จะเข้าศึกษาต่อคณะบริหารธุรกิจ สนใจสมัครทุนตั้งแต่วันนี้ - 31 มกราคม 2564